málaHvalur
malý

tisk obrázku
kategorie Přídavné jméno
autor Hana Petrásová