málaHvalur
lastura
tisk obrázku
kategorie Zvíře Moře Příroda
autor Hana Petrásová