málaHvalur
rybář
tisk obrázku
kategorie Člověk Povolání Volný čas
autor Hana Petrásová